BELEDİYE MECLİS KARARLARI

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

1 NOLU KARAR

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

1 NOLU KARARIN DEVAMI

2 NOLU KARAR

3 NOLU KARAR

4 NOLU KARAR

5 NOLU KARAR

6 NOLU KARAR

7 NOLU KARAR

8 NOLU KARAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Yazılar

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

akcakiraz

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

akcakiraz

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

akcakiraz

Yorum Yaz