DUYURULAR

DUYURU!!!

Beldemiz Yeşilyurt mahallesinde bulunan Ada: 11 Parsel: 36, 37, 38, 41, 49, 67, 80, 85, 89, 91,124 taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemizce Şuyulandırma yapılması için 02/02/2021 tarihinde
2021/14 sayılı Encümen kararıyla 3194 sayılı kanunun 18 maddesine göre arsa ve arazi düzenleme sınırları belirlenmiştir.
Belediye Encümenimizin 02/02/2021 tarih ve 2021/14 sayılı Encümen kararına binaen 23/02/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu 2021/17 No’lu Şuyulandırma Onanması
ile ilgili kararı 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereğince 24/02/2021 tarihinde halka ilan edilmek üzere belediye binasında ilan panosuna asılmıştır bu hususta;

Vatandaşlarımızın bilgisine arz ederim.

Son Yazılar

Başkanımızın Covid 19 Mesajı

Akçakiraz Belediyesi

Otobüs Saatleri Değişti

Akçakiraz Belediyesi

Akçakiraz’da TOKİ tarafından yapılan konutların kura tarihi belli oldu

akcakiraz

Yorum Yaz