FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Serkan ELÇERİ

Fen işleri müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkili olan kişidir. Belediye Başkanı'nca verilen ve yönetmelikte tarif edilen görevleri özenle yürütmekle sorumludur. İlçe sınırları içerisinde belediyenin sorumluluğunda olan yolların açılması ve asfaltlanması, bordür yapımı, bozulan asfaltların yenilenmesi, belediyedeki tüm araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerini yürütür. Kamuya ait okul, ibadethane, karakol, sağlık ocağı ve belediyeye ait kültür merkezi, spor tesisi, çocuk bakım evleri gibi yapıların onarım işlerini takip eder.

Fen İşleri Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak
  • Tretuvar, bordür ve her türlü altyapı işlemlerini yapmak
  • Kış aylarında karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
  • Yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin mevcut personel, araç ve gereç ile ya da ihale yoluyla gerçekleşmesini sağlamak
  • Bina, tesis vb. yapıların bakım ve onarımlarını yaptırmak
Başkan Köşesi

Başkanın Kaleminden


Başkana Sor